top

banner 02

 Παναγία Οδηγήτρια

(Από το βιβλίο του Αθανασίου Παλιούρα, «Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία»)
Ανατολικά του χωριού Αχίλλειο (= Βασιλόπουλο) Ξηρομέρου υψώνεται στην πλαγιά κομψός ναΐσκος αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου (81). Οι ντόπιοι τον ονομάζουν Παναγίτσα και Αγία Τρίτη, γιατί γιορτάζει την Τρίτη μέρα του Πάσχα (364). Ανήκει στον τύπο της μονόχωρης σταυρεπίστεγης με τρουλλοκαμάρα (κατηγορία Α1 κατά Ορλάνδο). Ο τετράπλευρος εξωτερικά πυργίσκος στηρίζεται σε τύμπανο που υψώνεται στο σημείο συνάντησης των κεραιών του σταυρού με τρόπο που όλο το βάρος να πέφτει στα τόξα, που σχηματίζουν εσωτερικά οι δύο μακριές πλευρές του ναού και φτάνουν ως το δάπεδο (347α-στ). Ο πυργίσκος στις τέσσερις πλευρές του έχει μονόλοβα ανοίγματα. Εξωτερικά οι δικλινείς στέγες, και του κατακόρυφου και του εγκάρσιου κλίτους, καταλήγουν σε αετώματα. Η ημικυκλική αψίδα του ιερού στο πλακοσκέπαστο λοφίου και προς τα νότια διασώζει προστατευτικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής καμάρας του σταυρού εσωτερικά διαμορφώνεται σε νάρθηκα. Τοίχος υψώνεται από το δάπεδο ως την καμάρα της οροφής αφήνοντας τοξωτή θύρα επικοινωνίας στη μέση. Απλή και ωραία είναι η πλακόστρωση του δαπέδου. Βόρεια και νότια εξωτερικά έχουν κατασκευαστεί νεότερα υπόστεγα, που στηρίζονται σε λιθόχτιστους πεσσούς.

Ο ναός είναι κατάγραφος, αλλά οι περισσότερες τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες. Στον ακανόνιστο τρούλο απεικονίζεται ο Παντοκράτωρ που κρατεί στο αριστερό χέρι κλειστό ευαγγέλιο και ευλογεί με το δεξιό. Διαβάζουμε την περιγραφή Ο XC Ω ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ και σε κύκλο γύρω από την ευχή: + Κ(ΥΡΙ)Ε Κ(ΥΡΙ)Ε ΕΠΙΣΚΕΨΟΝ ΕΞ ΟΥ(ΡΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΙΔΕ Κ(ΑΙ) ΕΠΙΣΚΕΨΕ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΝ ΗΝ ΕΦΥΤΕΥCEN Η ΔΕΞΙΑ COY. ΠΕΜΨΟΝ ΚΑΙ ΤΑΝΥΝ ΤΗΝ ΧΑΡ(ΙΝ) ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ COY ΠΝ(ΕΥΜΑΤΟC). Τον παντοκράτορα περιβάλλει σπειρομαίανδρος, όπου σε στηθάρια εικονίζονται η Παναγιά, ο Πρόδρομος και εννιά Αρχάγγελοι και εξαπτέρυγα που συμβολίζουν τα αντίστοιχα τάγματα των ουράνιων δυνάμεων. Χαμηλότερα σε άλλη ζώνη του τυμπάνου και τρούλου ζωγραφίζονται ολόσωμοι προφήτες. Στο ιερό διακρίνεται η Πλατυτέρα με το Χριστό στην αγκαλιά, ενώ στην καμάρα μπροστά από την αψίδα εικονίζεται η Aνάληψη και στο βόρειο τοίχο το όραμα Πέτρου Αλεξανδρείας.

Από όσες τοιχογραφίες σώζονται είναι δύσκολο να αποκαταστήσουμε το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναΐσκου. Γενικά στις καμάρες και στις πάνω επιφάνειές του διακρίνονται ίχνη από τις σκηνές του Δωδεκάορτου, ακολουθεί χαμηλότερα ζώνη με στηθάρια αγίων και πιο κάτω ζώνη με ολόσωμους αγίους άνδρες και γυναίκες. Από το Δωδεκάορτο σώζεται σε ικανοποιητικό βαθμό η Βαϊοφόρος στα νότια της δυτικής καμάρας. Ως το πλακόστρωτο δάπεδο διατηρείται σε μερικά σημεία η γνωστή σε σχήμα ρόμβων διακόσμηση. Στο κλειδί της δυτικής καμάρας εικονίζεται ο Μεγάλης Βούλης Άγγελος, στη δυτική πλευρά του κύριου ναού, πάνω από την τοξωτή είσοδο, η Κοίμηση της Θεοτόκου και στις παραστάδες βόρεια και νότια ο Κωνσταντίνος και η Ελένη και ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

Το τέμπλο είναι λιθόχτιστο και οι τοιχογραφίες του (Χριστός, Παναγία, Κοίμηση της Θεοτόκου, Απόστολοι στο επιστύλιο, Αρχάγγελος Μιχαήλ στη βόρεια πλευρά δίπλα στο τέμπλο και ο Πρόδρομος στη νότια αντίστοιχη θέση) έχουν επιζωγραφιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Χρονολόγηση: από τα δείγματα ζωγραφικής που υπάρχουν μπορούμε να υποστηρίζουμε πως η διακόσμηση του ναΐσκου έγινε στα μέσα ή στα τέλη του 17ου αιώνα. Κυρίως η Ανάληψη στην καμάρα του ιερού και η εικονογραφική σύνθεση του τρούλλου (αρχαϊκός τύπος του Παντοκράτορα, εικονογράφηση των εννιά ταγμάτων των αγγέλων), σε συνδυασμό με τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, δείχνουν καλλιτέχνη που από την μία μεριά ακλούθησε παλαιότερο εικονογραφικό πρόγραμμα και από την άλλη χρησιμοποίησε σωστά το χώρο που του προσφερόταν για την εικονογράφηση. Τέτοιους καλλιτέχνες συναντούμε συχνά στην περιοχή στον 16ο και 17ο αιώνα, όχι όμως και τον 18ο αιώνα. Σύγχρονο με τη διακόσμηση πρέπει να είναι και το κτίσμα.

 

 

 Εξωτερικό ναού Παναγίας Οδηγήτριας

 

   
16299387_2204225106469329_8574352577727903884_n_1.jpg   panagia 02
     

14a.jpg
  15aygoustos
     
panagia 01   panagia 03
     
16298664_2204229829802190_6356524029115018778_n.jpg   16299178_2204225283135978_3340643799988345511_n.jpg
     
16299241_2204225266469313_806952170363826946_n.jpg   16299318_2204229979802175_5251446835665895828_n.jpg
     
16387042_2204229923135514_9042291731435334815_n.jpg   16387269_2204225136469326_1352392986315267879_n.jpg
     
16387903_2204229819802191_8043180831662309399_n.jpg   16425820_2204225349802638_5951297595804448893_n.jpg
     
16388064_2204229853135521_9148386207584496480_n.jpg   16426133_2204225219802651_4730470876733698285_n.jpg
     
16473243_2204230036468836_5609475149047911166_n.jpg   16426143_2204230126468827_1228754715554636523_n.jpg
     
16473167_2204225309802642_9213498042049688503_n.jpg   16473547_2204225156469324_2862241097847537858_n.jpg 
     
     

 Εσωτερικό ναού Παναγίας Οδηγήτριας

   
16299127_2204229939802179_6205809157817238872_n.jpg   16298807_2204227016469138_1569400485032269697_n.jpg
     
16299236_2204225679802605_1885745041333515437_n.jpg   16386969_2204225743135932_1600287548087976747_n.jpg
     
16299240_2204226969802476_6841890042587613509_n.jpg   16266269_2204230083135498_7085998006590255394_n.jpg
     
16406484_2204225523135954_8451330901618284038_n.jpg   16387955_2204226836469156_7892285258937184931_n.jpg
     
16406501_2204225613135945_6465069936800974857_n.jpg   16406659_2204227193135787_985202154843571609_n.jpg
     
16406682_2204225303135976_968404786331521296_n.jpg   16406852_2204225749802598_802359315288115008_n.jpg
     
16426252_2204225423135964_8336018215278501671_n.jpg   16427215_2204229839802189_4936597340844951805_n.jpg
     
16473243_2204225503135956_8439684026802473665_n.jpg   16427591_2204227249802448_6209502691972398121_n.jpg
     
16427796_2204225583135948_8350418168673256667_n.jpg   16387149_2204225789802594_4373473282105735013_n.jpg
     
16472973_2204225709802602_5468117706556212910_n.jpg   16473134_2204225513135955_8343419798235830675_n.jpg
     
16473839_2204225643135942_6789796549702610125_n.jpg   16473450_2204225556469284_724825214197383296_n.jpg